रहेनन् पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकार
भगवती पाण्डे बुटवल, वैशाख १०