एनआरएन विज्ञ  सम्मेलनको सारांश सुझाव प्रधानामन्त्री समक्ष पेश
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, पुस २७