मुख्यमन्त्री पोखरेलको ४० मिनेट भाषण, अधिकांश समय सञ्चार क्षेत्रको आलोचना !
भगवती पाण्डे बुटवल, पुस  ५
{"status":"success"}