केसीको आन्दोलन गलत उद्देश्यले प्रेरित : मुख्यमन्त्री पोखरेल
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन ७
{"status":"success"}