टेम्पो चलाएको हो र, जेट चलाउन दुई पाइलट चाहिन्छ : ओली
काठमाडौं, जेठ ३ (सेतोपाटी)