कहिलेकाहिँ कमजोरी गरें भन्ने लाग्छ : दाहाल
काठमाडौं, जेठ ३ (सेतोपाटी)