संसारमा अरू कुनै देशको सम्बन्ध नेपाल-भारतजस्तो छैन : भारतीय राष्ट्रपति
काठमाडौं,  चैत २४ (सेतोपाटी)