प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा गार्ड अफ अनर
काठमाडौं, चैत २४ (सेतोपाटी)