समयमा काम पुरा नगर्ने सात ठेकेदारमाथि कारवाही
लहान, चैत १६