मैले सडक खन्न आदेश दिएको छैन: राज्यमन्त्री बुढा
काठमाठौं, चैत १०