अब कसरी बन्छ प्रदेश सरकार?
 काठमाडौं, माघ ३ (सेतोपाटी)