घोषणपत्रमा उल्लेख नीति कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन्छः खनाल
काठमाडौं, पुस १