बिहान ७:५० बजेसम्म यी हुन् नतिजा आउन बाँकि २२ स्थानहरू
काठमाडौं, मंसिर २५