रुकुम प्रदेश १ मा माओवादीका रातो कामी विजयी
रुकुम, मंसिर २२