काठमाडौं-५ मा पोखरेल बलिया, महतलाई परम्परागत मत जोगाउने चुनौती
शोभा शर्मा/ शान्ति तामाङ काठमाडौँ, मंसिर ७