सर्वोच्चको फैसला र भरतपुरको जनअदालत
डा. लोक भट्टराई 
डा. लोक भट्टराई  फेसबुक :।ok Bhattarai