पहिले सरकार जनतालाई सुन्दैन, अनि जनताले सरकारलाई सुन्दैन
अमित ढकाल काठमाडौं, जेठ ७