प्राकृतिक प्रकाेपको उच्च जोखिममा नेपाल सन्दर्भः प्रकोप न्यूनिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवश
डा. कविराज पौड्याल अध्यक्ष, नेपाल भाैगर्भिक समाज