‘कृषिलाई सम्मानित नबनाउने हो भने मन्त्रालय खारेज गर्दिए हुन्छ’