छानबिन समितिले गल्ती गर्ने प्रहरीलाई प्रश्न पनि सोधेन