निर्लज्ज प्रधानन्यायाधीश, बार
 टीकाराम भट्टराई
टीकाराम भट्टराई