राष्ट्रको खतरासामु ब्यक्तिगत खतरा नगन्य
वीपी कोइराला
वीपी कोइराला