बम विस्फोटमा कसको संलग्नता छ? जवाफ देऊ सरकार
गणेशराज राई
गणेशराज राई पूर्व एआइजी, नेपाल प्रहरी