डार्बिनिजम, नेपाली समाज र राजनीति
फणिन्द्रप्रसाद पौडेल
फणिन्द्रप्रसाद पौडेल उपप्राध्यापक, मणिपाल मेडिकल कलेज, पोखरा