नेपाली पनि नयाँ बनिसके
चट्याङ मास्टर
चट्याङ मास्टर