जीवनको अमूल्य उपहार हो मित्रता 
 सुमी भारद्वाज 
सुमी भारद्वाज