जेलको छिँडिबाट एउटा पत्र
शम्भु सुस्केरा
शम्भु सुस्केरा