कुन देशको पासपोर्ट सबैभन्दा शक्तिशाली, नेपाल कमजोर पासपोर्टको ६ नम्बर सूचीमा
एजेन्सी काठमाडौं, असोज २२