आगामी भदौमा साझाले नौ वर्षदेखिको लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्ने 
काठमाडौं, साउन १६