सोलुखुम्बुमा २० करोड ७१ लाख राजस्व  संकलन
सोलुखुम्बु, साउन ६