यो वर्षभित्र ३० मेगावाट विद्युत थप हुने
चौतारा, साउन १