‘इन्डिया एजुकेशन फेयर २०१७’ असार २५ र २६ मा
काठमाडौं, असार २०(सेतोपाटी)