‘आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास आवश्यक’
काठमाडौं, असार २०