सन्दर्भ मानसिक स्वास्थ्य दिवस: ‘सबै खाले मानसिक रोगको उपचार हुन्छ’
डा.प्रदिप पाण्डे (नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ)