बैतडीमा तीन हजारले स्वास्थ्य बीमा गरे
बैतडी, भदौ १३