विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमबाट १७ हजार बढीले सेवा लिए
काठमाडौं, साउन १८