तपाईँलाई मानसिक तनाव छ? यसरी व्यवस्थापन गर्नुहोस्
डा.प्रदिप पाण्डे नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ