चार सय रोगको उपचारमा प्रयोग हुने लेजर थेरापी के हो?
डा. सुशीला बैद्य स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, लेजर थेरापीष्ट