मन्दिरको अगाडि किन ठगी हुन्छ?
राममाया केसी, बल्खु काठमाडौं
राममाया केसी, बल्खु काठमाडौं