सामान साट्न परेमा व्यापारीहरुले नराम्रोसँग ठग्छन्
अमृत बस्नेत
अमृत बस्नेत नयाँ बानेश्वर, थापागाउँ