एकपटक धुदा जिन्स पाइन्टको रङ्ग खुइलियो
रोशन अधिकारी
रोशन अधिकारी चितवन