रात छिप्पेसँगै बजारमा तरकारी सस्तिँदो रहेछ
सुमन अर्याल
सुमन अर्याल घट्टेकुलो, काठमाडौं