'सामसङ मोबाइल किन्ने अधिकांशले २ वर्षसम्म त्यही फोन बोक्छन्'
प्रणयरत्न स्थापित प्रमुख, सामसङ नेपाल