नेपाल टेलिकमको डाटा प्रयोगकर्ता एक करोड
काठमाडौँ, ८ जेठ