हिमस्टार होम अप्लाइन्सेसको ‘हिमस्टार फुटवल मेला’
काठमाडौं, जेठ ३