स्काईवर्थको वर्ल्ड कप अफर, टिभीमा २५ प्रतिशतसम्मको क्यास ब्याक
काठमाडौं, जेठ ३