स्वास्थ्य सेवाका यी पदमा दरखास्त पर्दैनन्
काठमाडौं, भदौ २०