बेरुजू फर्छ्यौट नगर्ने सरकारी निकायका प्रमुखको सरुवा बढुवा रोकिने
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, साउन १५