भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र सहयोगको पर्खाइमा
नगरकोट, भदौ २०