सप्तरीमा व्यावसायिक कारोबार गर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि
सप्तरी, साउन १९